prawo jazdy Wrocław | kursy jazdy Wrocław | szkoły jazdy Wrocław | Wrocław osk | nauka jazdy Wrocław
.: Szkoły jazdy Wrocław
.: WORD Wrocław
.: Test on-line nauki jazdy
.: Prawo jazdy - info
.: Dokumenty
.: Opłaty
.: Zadania egzaminacyjne na placu
.: Pojazdy egzaminacyjne
.: Linki
.: Reklama
.: Kontakt
reklama prawo jazdy Wrocław
.: Opłaty :.


kategoria

egzamin
teoretyczny

egzamin
praktyczny

całość

A, A1

22 zł

140 zł

162 zł

B

112 zł

134 zł

B1, C1, D1, T

135 zł

157 zł

C, D, B+E

160 zł

182 zł

C1+E, C+E, D1+E, D+E

-

195 zł

195 zł

 
  • Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, wnoszą 50 % opłaty za egzamin praktyczny. W takiej sytuacji egzamin prowadzony jest pojazdem będącym w dyspozycji tej osoby.
  • W przypadku rezygnacji ze zdawania egzaminu w terminie krótszym niż 1 pełny dzień roboczy przed ustalonym terminem, zwrotowi podlega 50% wniesionej opłaty za egzamin praktyczny. W celu uzyskania takiego zwrotu należy wypełnić stosowny druk.
  • W przypadku niestawienia się na egzamin praktyczny można zapisać się na nowy termin dokonując dopłaty w wysokości 50% opłaty za egzamin.


Źródło: http://www.word.waw.pl/

Serwis poleca:
serwis omawia tematy: Prawo jazdy Wrocław, Nauka jazdy Wrocław, Kursy jazdy Wrocław, OSK Wrocław, Tanie prawo jazdy Wrocław. Szkoły jazdy we Wrocławiu. Forum prawo jazdy Wrocław.Testy egzaminacyjne online. Ranking szkół jazdy. Parwo jzady. Krusy jadzy. Skoly naki jazdy. wroclaw, worclaw, wroclw, wrocalw, wroclawu. Szkoła jazdy Bydgoszcz Prawo jazdy Katowice Prawo jazdy Opole Prawo jazdy Kraków

copyright: prawojazdy-wroclaw.netPRAWO JAZDY Wrocław | NAUKA JAZDY Wrocław | SZKOŁY JAZDY Wrocław | KURSY JAZDY Wrocław | OSK Wrocław