prawo jazdy Wrocław | kursy jazdy Wrocław | szkoły jazdy Wrocław | Wrocław osk | nauka jazdy Wrocław
.: Szkoły jazdy Wrocław
.: WORD Wrocław
.: Test on-line nauki jazdy
.: Prawo jazdy - info
.: Dokumenty
.: Opłaty
.: Zadania egzaminacyjne na placu
.: Pojazdy egzaminacyjne
.: Linki
.: Reklama
.: Kontakt
reklama prawo jazdy Wrocław
.: Dokumenty :.


1. Wniosek o wydanie prawa jazdy

Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie prawa jazdy

2. Dowód uiszczenia opłaty za egzamin

3. Fotografia

Fotografia powinna mieć wymiary 3,5 x 4,5 cm. Powinna przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia.

4. Orzeczenie lekarskie

Orzeczenie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań kierowców, stwerdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

5. Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Zaświadczenie wydane przez ośrodek szkolenia kierowców informujące o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców lub motorniczych w zakresie:
- szkolenia podstawowego, lub
- szkolenia dodatkowego - jeżeli trzykrotnie uzyskało się negatywny wynik z egzaminu teoretycznego lub praktycznego.

6. Pisemna zgoda rodziców lub opiekuna

Pisemna zgoda na przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy konieczna jest w przypadku nieukończenia przez kandydata na kierowcę 18 roku życia.

7. Kserokopia posiadanego prawa jazdy kategorii lub zaświadczenie o zdanym egzaminie państwowym

Konieczne w przypadku przystępowania do egzaminu na następujące kategorie prawa jazdy:
- C, C1, D, D1 - wymagane prawo jazdy lub zaświadczenie kat. B
- B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E - wymagane prawo jazdy lub zaświadczenie kat. B, C, C1, D lub D1,
- A, B, C lub D - wymagane prawo jazdy lub zaświadczenie kat. A1, B1, C1 lub D1.

8. Dowód osobisty lub paszport

Przy zapisie należy przedstawić do wglądu dowód osobisty osoby zapisywanej lub paszport (z załączonym zaświadczeniem o zameldowaniu).


Serwis poleca:
serwis omawia tematy: Prawo jazdy Wrocław, Nauka jazdy Wrocław, Kursy jazdy Wrocław, OSK Wrocław, Tanie prawo jazdy Wrocław. Szkoły jazdy we Wrocławiu. Forum prawo jazdy Wrocław.Testy egzaminacyjne online. Ranking szkół jazdy. Parwo jzady. Krusy jadzy. Skoly naki jazdy. wroclaw, worclaw, wroclw, wrocalw, wroclawu. Szkoła jazdy Bydgoszcz Prawo jazdy Katowice Prawo jazdy Opole Prawo jazdy Kraków

copyright: prawojazdy-wroclaw.netPRAWO JAZDY Wrocław | NAUKA JAZDY Wrocław | SZKOŁY JAZDY Wrocław | KURSY JAZDY Wrocław | OSK Wrocław